Metro Union cover

Metro Union

Komunita lidí, kteří se snaží své životy aktivně měnit a nenechávají se jen unášet proudem. Jsme křesťané, nevěřící, hledající; pořádáme setkání, někdy zajdeme na bowling, podíváme se na dobrý film a ze všeho nejraději grilujeme.

Velký Union

  • Velký Union je otevřenou, soudobou křesťanskou bohoslužbou pro studenty a jejich přátele, ať už křesťany, nevěřící, hledající nebo jiného vyznání, které zajímají otázky týkající se Boha, Bible nebo křesťanství obecně. Každé setkání obsahuje písničky ke chvále Boha, hlavní téma, příležitost k diskuzi u něčeho na zub, nebo možnost koupit si nějaký z našich stylových doplňků v Union Shopu. Setkáváme se každých 14 dní na NOVĚ v BEA Campusu, na třídě Kosmonautů 1288/1.

Union skupina

  • Union skupina je komornějším setkáním pro ty, kteří chtějí Boha, Ježíše či Bibli poznat hlouběji. V průběhu letního semestru se budeme soustředit na to, jak nás ovlivňují naše emoce ve vztahu k druhým lidem, ale i k Bohu. Na každém setkání na vás čeká něco na zub, interaktivní diskuze na dané téma a možnost strávit čas s přáteli. Setkáváme se také každých 14 dní (na střídačku s velkým Union) v našich prostorech Metra na Polské 29! (vchod z Myslbekovy ulice)

Chceme vytvořit místo, kde se můžeš pobavit, zamyslet se, poznat nové lidi. Místo, kde se můžeš dozvědět něco o Ježíši a křesťanství. Místo, kam může přijít kdokoli, ať už Ježíše zná, anebo je mu úplně cizí. Chceme bořit předsudky, že křesťanství znamená studené kostelní lavice nebo křížek na krku. Chceme ukázat, že je o Bohu a Ježíši, který je i dnes živý a má i v naší době co říct. Chceme se společně učit, co to znamená žít podle vzoru Ježíše.

Velká setkání probíhají 2x do měsíce v prostorách BEA Campusu (Třída Kosmonautů 1288/1, směrem od nádraží k Tržnici, u zastávky Envelopa) od 19:00 hodin.

Zastav se za námi, hlavy nekoušeme a kamenujeme jen výjimečně :)

Odkaz na Fb stránky Metra Union najdeš tady --> facebook.com/metrounion