Metro Union cover

Se začátkem semestru začínají studentské bohoslužby Union. Letos jsme trochu upravili průběh a velká setkání budou probíhat 1x 14 dní opět na adrese Sokolská 7 (bývalé Artum Centrum). 

Můžete se těšit na sérii zimního semetru: KŘESŤANSTVÍ 18+

  • Studuješ nebo pracuješ v Olomouci, máš celý život před sebou, a přesto si někdy říkáš, jaký to má všechno vůbec smysl? Metro Union je místem, kde můžeš spolu s námi diskutovat, přemýšlet nad životem a věcmi, na které jindy není moc času. Metro Union je také příležítostí, jak poznat kupu úžasných lidí a prožít spoustu skvělých okamžiků.

  • Metro Union je netradiční studenská bohoslužba, která se koná každou první středu v měsíci. Na programu je dobrá hudba, zajímavé téma a řečník, který k němu má co říct, možnost diskuze, občerstvení a spousta dalšího. :)

Union kalendář

Chceme vytvořit místo, kde se můžeš pobavit, zamyslet se, poznat nové lidi. Místo, kde se můžeš dozvědět něco o Ježíši a křesťanství. Místo, kam může přijít kdokoli, ať už Ježíše zná, anebo je mu úplně cizí. Chceme bořit předsudky, že křesťanství znamená studené kostelní lavice nebo křížek na krku. Chceme ukázat, že je o Bohu a Ježíši, který je i dnes živý a má i v naší době co říct. Chceme se společně učit, co to znamená žít podle vzoru Ježíše.

Setkání probíhají první středu v měsíci, 2x do měsíce v prostorách bývalého ARTUM Centrum (Sokolská 7, u Náměstí Hrdinů, poblíž Charley) od 19:30 hodin.

Zastav se za námi, hlavy nekoušeme a kamenujeme jen výjimečně :)

Odkaz na Fb stránky Metra Union najdeš tady --> facebook.com/metrounion